Magamról és még...

Dióhéjban

  • Pszichiáter szakorvosként szereztem magyar és európai homeopata orvosi diplomáimat. 
  • Pszichoterapeuta szakorvosként elsősorban kognitív, viselkedés- és sématerápiát alkalmazok. 
  • Pácienseimet magánrendelésemen fogadom; kórházi hátterem nincs.
  • Homeopátiás tudományos cikkeket fordítok, publikálok. 

           Részletes bemutatkozásom alább olvasható.

Az orvos legfőbb és egyetlen hivatása az, hogy a beteg embereket egészségessé tegye - ezt nevezik gyógyításnak.  (Hahnemann Organon c. művéből).

Pszichiáterként 

szorongásos kórképek (pánikbetegség és általános szorongás, kényszerbetegség, fóbiák), hangulatzavarok (depresszió, bipoláris zavar), alvászavar kezelését, gondozását vállalom. 

TB által támogatott gyógyszerek felírására vagyok jogosult. 

Páciensem kérésére szakvéleményt állítok ki.

Pszichiátriai problémákról, kezelésükről itt olvashat bővebben, a Terápiák almenüpontjaiban.  

A pszichoterápia 

iránti fokozódó igény az utóbbi években arra sarkallt, hogy további önismereti munka mellett pszichoterápiás szakképzésen is részt vegyek. Számos olyan állapotot, élethelyzetet tapasztalok, melybe ismeretek, készségek hiánya vagy kórosan rögzült szokás, viselkedés, gondolkodási mechanizmus sodorja pácienseimet. Ilyenkor gyakran nem a homeopátia vagy kémiai szerek vezetnek tartós javuláshoz, hanem tanulás/újratanulás, új tapasztalatok iránti nyitottság, korábbi traumák feldolgozása. Ebben rejlik a pszichoterápia jelentősége. Segítségével  pszichoszomatikus, kapcsolati, beilleszkedésiszemélyiségszerveződési problémák, önbizalomhiány, életvezetési elakadás, gyászfolyamat is jól kezelhetők.

pszichoterápia és a homeopátia kiválóan kiegészítik egymást. 

A homeopátiás gyógyítással 

édesanyaként ismerkedtem meg orvosok részére indított homeopátiás tanfolyamon. Azonnal lenyűgözött az a másfajta gyógyító szemlélet és eszköztár, mint amivel addigi orvosi tevékenységem alatt találkoztam. Gyermekeim, családom, saját magam homeopátiás gyógyulása hamar meggyőzött arról, hogy ez az én utam. 

Mély tisztelettel figyelem a természet bölcsességét, ahogy a fizikai és lelki síkon megfigyelhető jelenségek, változások által rávezeti a figyelmes gyógyítót a homeopátiás szerre. 

A gyógyításhoz sok erőt merítek Hahnemann soraiból is, aki rendszerbe foglalta a homeopátia elvét és gyakorlatát: 

Elválik majd, hogy azok az orvosok, akik becsületesen akarják szolgálni lelkiismeretüket és az embereket, ragaszkodnak-e a feltevések és önkényeskedések reménytelen szövevényéhez, vagy képesek lesznek szembenézni az üdvözítő igazsággal.

Elöljáróban annyit kívánok megjegyezni, hogy a közönyösség, a kényelmesség és a merev, önfejű magatartás kizárja, hogy valaki az igazság oltáránál szolgáljon. Csak az elfogulatlan gondolkodás s a fáradhatatlan igyekezet képes a legüdvösebb emberi tevékenység, az igazi gyógyítás gyakorlására. A gyógyítás művésze, ki ilyen szellemben munkálkodik, Istent, a világ teremtőjét követi, aki segít óvni a teremtményeket, s akinek helyeslése háromszorosan is lelkesíti az ember szívét. 

                        (Részlet az Előszóból az Organon első, 1810-es kiadásához)


Szakmai állomások

2019      Pszichoterápia szakvizsga (kognitív, viselkedés- és sématerápia módszerspecifikus)

2016-19 Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület (VIKOTE), ill. Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, pszichoterapeuta szakorvos képzés

2014-16 Magyar Homeopata Orvosi Egyesület (MHOE) elnök

2010-14 MHOE ügyvezető alelnök

2012-13 Victorian College of Classical Homœopathy (Australia) homeopátiás arcelemzés kurzusa

2010      Schüssler arcdiagnosztika

2008-16 Európai Homeopátiás Bizottság (ECH) Oktatási albizottsága

2008     ECH Diploma

2007     MHOE Diploma

              A homeopátia kézikönyve társszerzője (Puedlo kiadó)

2004-    MHOE: homeopátia oktatása, oktatás- és vizsgaszervezés (akkreditált képzések egészségügyi szakemberek, ismeretterjesztés a lakosság részére), média-, tudományos munkacsoport

2005-    Orvosi lapokban és homeopátiás szaklapban publikációk, fordítások. Életmódmagazinokban, egészségügyi-homeopátiás portálokon ismeretterjesztő cikkek, interjúk

2000-    Pszichiátriai (később pszichoterápiás) és homeopátiás magánrendelés Budapesten

2000     Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, homeopátia vizsga

1999-     MHOE klasszikus homeopátiás képzése (alap és továbbképzések)

1998-99 CEDH klinikai homeopátiás képzése

1995       Pszichiátria szakvizsga

1992-95 Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház pszichiátriai-addiktológiai osztály, önkéntes orvos

1991-95   Rhone-Poulenc-Rorer Hungária (gyógyszergyár képviselet), orvostanácsadó

1985-91   Semmelweis Orvostudományi Egyetem, általános orvosi diploma (summa cum laude)

1984-85  Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszertani Intézet, laborasszisztens

MOTTÓIM

Hippokratész. Képforrás: Wikipédia

"Primum nil nocere"      

Először is nem ártani!

Hippokratész - orvosi eskünk névadója - figyelmeztető szavai is nagy szerepet játszottak abban, hogy "biomedicinális" éveimet követően érdeklődésem a holisztikus szemléletű gyógyászat felé fordult, emberközpontúbb, egymást kiegészítő módszereket választva.

"Salus aegroti, suprema lex esto" 

A beteg üdve a legfőbb törvény

Pácienseim igényei mentén döntően pszichoterápiás szemlélettel és homeopátiásan kezelek, nagyra értékelve a modern orvostudomány vívmányait (diagnosztikus eljárások, műtéti beavatkozások, életmentő gyógykezelések stb.).

"Anima sana in corpore sano" (ASICS)   Ép testben ép lélek

A konzultációk, beszélgetések során nagy hangsúlyt helyezek a testi-lelki egészségmegőrzésre, betegségmegelőzésre. Magam is aktívan sportolok; igazoltan sportolóknak a kezelések díjából kedvezményt nyújtok.

2000-ben magánrendelést kezdtem

miután az állami ellátással szemben itt annyi időt és figyelmet szánhatok a páciensre, és a páciens is önmagára, amennyi a javuláshoz, gyógyulásához szükséges. Nincs futószalag, kémiai gyógyszer is csak akkor, ha nincs jobb. 

Örülnék, és azt tartom etikusnak, ha a kötelezően befizetett járulékaik fejében a magyar emberek - mint Európában pl. a németek, angolok, franciák, svájciak, indiaiak, brazilok, stb. - számára is elérhető lenne az állami ellátásban a homeopátia, s szélesebb körben a pszichoterápia. Mivel ezek a módszerek a megelőzésben és a gyógyításban is segítenek, az államnak is megérné (homeopátiát illetően lsd. európai költséghatékonysági vizsgálatok)! Szakrendelésen ez előfordulhat, ha a szakorvos, háziorvos ideje engedi. Kórházban hivatalosan akkor adhat homeopátiás gyógyszert az orvos, ha a kórházi gyógyszertár megrendeli.

Az Egészségügyi Vlágszervezet (WHO) sürgeti a kiegészítő gyógyászat beépítését az akadémikus orvoslásba.